Vox Musarum

Barock ensemble

Bernardo Gaffi (1667 - 1744):  Salve Regina för sopran och continuo